Yakiniku Shichirin

Konro Tafelgrill - Rechthoekige Shichirin van YAKINIKU®Konro Tafelgrill - Rechthoekige Shichirin van YAKINIKU®
Hibachi Tafelgrill - Ronde Shichirin van Yakiniku®Hibachi Tafelgrill - Ronde Shichirin van Yakiniku®